وارانتی


چنانچه تعميرات مورد نياز خودرو خارج از دوره گارانتي باشد تا زمانيكه خودرو داراي كارت اشتراك طلايي معتبر است، تعميرات بر طبق ضوابط كارت طلايي انجام خواهد گرفت.
در اين حالت مي‌توانيد جهت دريافت خدمت با يكي از مراكز پيام شركت امداد خودرو ايران تماس گرفته و يا به يكي از نمايندگي‌هاي مجاز شركت ايران خودرو مراجعه نمائيد.

دامنه ارائه خدمت
مشتركين شركت امداد خودرو ايران در يكي از سطوح خدمات طلايي دوستاره، سه ستاره، چهار ستاره
تذکر : چنانچه در خسارت وارده مشترک مقصر حادثه باشد 100% هزینه توقف پرداخت می گردد .
روش ارائه خدمات
تماس با مركز پيام شركت امداد خودرو و يا مراجعه به يكي از نمايندگي هاي مجاز شركت امداد خودرو

مدارک مورد نیاز
  • اصل و کپی کارت گارانتی
  • کپی کارت طلایی